7486 7900 – mail@dancoat.com

CIR Ovn

CIR Ovn

CIR Ovn

Med vores nye IR(Infrarød stråling) ovn nedsættes tørringstiden betragteligt.

Med baggrund i øget efterspørgsel fra bl.a. vindmølle-industrien og olie- gasindustrien til tørring og hærdning af konstruktioner i varierende størrelser, har Dancoat A/S valgt at investere i Europas største CIR(katalytisk infrarødt tørresystem) tørreovn fra Netek IR System A/S.

IR ovnen måler 12 x 7 x 6 meter og kan rumme mange af de emner Dancoat arbejder med. Vi har kapacitet til at håndtere store emner som vi kan placere i vores tørreovn og derved opnår en meget hurtigere tørretid.

Disse emner afvaskes og sand- stål-blæses inden de evt. bliver metalliseret og coatet. Herefter ville en normal tørretid og sluthærdning vare op til 5 døgn, men med den nye CIR ovn vil processen være afsluttet efter 2 til 3 timer. Processen er ikke alene hurtigere, men efterlader også et bedre produkt, idet hærdeprocessen forbedrer vedhæftningen væsentligt samt den indre styrke i malingen, og dermed kvaliteten på slutproduktet.

De umiddelbare fordele ved at anvende katalytiske infrarøde stråler til hærdeprocessen er, at den er flammeløs, at den reducere energiforbruget og at den samlede hærdetid kan reduceres med 60 til 80%. Energi besparelser på mellem 30 og 90% optræder alt efter processens karakter.

Desuden medfører brugen af en Netek CIR oven en ikke uvæsentlig reduktion af de
organiske forbindelser (VOC), som findes i malingen. Disse miljøbelastende forbindelser kan indgå i hærdeprocessen og vil i den forbindelse blive oxideret, og dermed bliver til uskadelige stoffer.

Disse reduktioner lyder enorme, men såvel udførte test, som de praktiske erfaringer med mindre anlæg viser, at det er muligt at opnå så store reduktioner med en CIR Ovn.

Ud over CIR tørreovnen har Dancoat også bestilt 2 mindre mobile IR paneler til opgaver on-site.

For IR opgaver bedes i kontakte:

Paul H. Clausen
30 27 32 28
phc@dancoat.com

Tilbage til forsiden