Arkiver
7486 7900 – mail@dancoat.com

Dancoat yder professionel rådgivning og løser hele opgaver inden for:

Modtagekontrol og klargøring
Alle emner der modtages kontrolleres for fejl og mangler.
Efter emnet er kontrolleret bliver det vasket for at fjerne snavs og fedt.
Når emnet er helt rent afdækkes det så det er klar til at blive sandblæst.

Emnet afdækkes så det kun er de områder der skal behandles der er synlige.

Afrensning
Vi udfører miljøvenlig sandblæsning i henhold til ISO 8501, 8502 og 8503 i godkendte lokaler, og kan sandblæse stålkonstruktioner, lastvognschassiser, maskiner, tanke, siloer og meget mere.

Vor sandblæserhal er direkte forbundet med malerhallen, med blot en port imellem. Dette betyder at emnerne kan forblive indendørs, og derfor altid er rene og tørre når de skal viderebehandles.

Metallisering
Metallisering hører naturligt sammen med sandblæsning og malings-påføring. Metallisering indgår oftest i flerlags malesystemer, når kravet til korrosionsbeskyttelse er særlig højt.

Metallisering er en fleksibel teknik til overfladebehandling af stål-konstruktioner, der ikke er velegnet til varmforzinkning. Det kan være p.g.a størrelse på konstruktionen, lige som visse ståltyper ikke er velegnet til varmforzinkning.

Forud for metallisering afrenses konstruktionerne ved sandblæsning. Herved får stålet en ru overflade, som øger metalliseringens vedhæftning, styrke og levetid.

Ved metallisering påføres konstruktionen zink ved hjælp af en lysbue, efter samme princip som ved sprøjtemaling. Processen foregår ved 550° og metallisering kan kun udføres, såfremt der er fysisk adgang til konstruktionen, hvilket er en begrænsning i forhold til varmforzinkning. Til gengæld er det ved metallisering muligt at påføre konstruktionen et zinklag i en ønsket

Efter metallisering kan konstruktionen påføres maling, som igen øger korrosionsbeskyttelsen. Vådfilmsmalingen kan vælges udfra ønskede farvekoder, krævede korrosions-kategorier, og i henhold til f.eks. ISO 12944-5, Norsok M-501 eller TS-34.

Coating og specialbelægninger
Der findes utallige løsninger for overfladebehandling af jernkonstruktioner, men næsten ens for alle er dog følgende tre arbejdsgange: Slibning/sandblæsning, påføring af grunder, og afslutningsvis påføring af toplak.

Før malingen påføres, er det vigtigt, at slibe stålkonstruktionens over-flade for eventuelle ujævnheder. En grundig forbehandling er afgørende for det endelige resultat. Af kvalitetshensyn udføres malingen i et fysisk miljø, hvor klimaet kontrolleres løbende, da parametre som dugpunkt, temperatur m.m. har stor indflydelse på et godt resultat.

I samarbejde med vores leverandører af malingsprodukter og vores egen frosioinspektør, udarbejder vi det bedste forslag til hvert enkelt projekt.

Maling – en tillidssag – Øjet kan ikke se, hvad der skjuler sig under det øverste lag maling. Kun tiden vil afsløre, om arbejdet er udført korrekt. Hos DanCoat udfører vi kvalitets-arbejde, som kan holder i mange år.

Overfladebehandling er en tillidssag, og det er vores målsætning at være tilliden værdig!