Arkiver
7486 7900 – mail@dancoat.com

Der bruges og anvendes udstyr til klimakontrol, lagtykkelsemålinger, porresøgninger mv. med henblik på at udføre kvaliteteskontrol af stålkonstruktioners overfladebehandling samt dokumentere denne kvalitetskontrol.

Der anvendes relevante standarder i forbindelse med udførelse af kvalitetskontrol af stålkonstruktioners overfladebehandling.

Der foretages stålsyn og foreslås en behandlingsprocedure ved manglende opfyldelse af specifikke kvalitetsnormer.

Der vurderes om den tekniske kvalitet af fristråleblæsning, metalisering og maling af stålkonstruktioner lever op til gældende krav.

Tilbage til produktion